Prístav, plavby, ubytovania v Siófoku – Hotely na brehu Balatonu


Bez lodnej dopravy a prístavu by Siófok nebol Siófokom. Vodná doprava je tu neoddeliteľnou súčasťou mesta a vo výraznej miere prispieva k rozvoju turizmu. Stačí len spomenúť prístav, ktorý so sebou priniesol aj potrebu výstavby nových hotelov a ubytovacích zariadení. Načrtnime si, ako sa stal Siófok jedným z centier plavebnej dopravy Balatonu.

V roku 1846 vznikla, za spolupráce spoluzakladateľa Lajosa Kossutha, akciová spoločnosť Balatoni Gőzhajózási Részvénytársaság, jej čestným predsedom sa stal gróf István Szécsenyi.

V tom istom roku spustili na vodu kolesový parník Kisfaludy, neskôr postavili železnicu, prístav s prvými mólami a hrádzu Sió. Tak sa stal Siófok súčasťou plavebnej dopravy na Balatone, čo významne pomohlo aj rozvoju turizmu. V roku 1866 uzavrel istý Ignác Végh právoplatnú zmluvu s mestom o prevádzkovaní kúpeľov, ktorá bola po jej vypršaní opäť obnovená na dobu 12 rokov. Jeho zásluhou vznikol v roku 1878 kúpeľný dom Magyar Tenger s osemdesiatimi kójami. Oživenie kúpeľného ruchu so sebou priniesol aj zvýšený dopyt po ubytovacích zariadeniach aj napriek tomu, že v danom období sa výstavba hotelov nerealizovala v takom meradle ako dnes, v roku 1885 sa vďaka rozdeleniu pozemkov začala výstavba kúpeľného komplexu spolu s ubytovacími zariadeniami. Začali sa objavovať prvé vily, stavané maliarmi a umelcami uchvátenými panorámou miesta: Tivadar (Flesch) Feledi, Mór Than, Artúr Tölgyessy, Pál Vágó. Tieto vily neslúžili len na osobné účely svojich majiteľov, ale vo významnej miere napomohli práve rozvoju turizmu, keďže ponúkali ubytovanie aj pre verejnosť. Ich pravidelnými návštevníkmi sa stali známe osobnosti spoločenského života budapeštianskej smotánky.
Vidiac vynikajúcu príležitosť v neustále narastajúcom dopyte sa v roku 1888 istý Baross Gábor rozhodol, samozrejme za výdatnej podpory vlády, reštrukturalizovať akciovú spoločnosť Balatoni Gőzhajózási Részvénytársaság. Po roku spustili na vodu loď určenú na prepravu osôb pomenovanú Kelén a neskôr aj loď Helka. Rok 1891 je ďalším významným medzníkom v histórii turizmu mesta Siófok: vznikla akciová spoločnosť Siófok Balatonfürdő Rt., ktorá kúpou práv prevádzkovať kúpele a kúpou potrebných pozemkov, sa bez váhania pustila do rozvoja hotelových služieb. Odvtedy sú ubytovania v Siófoku dostupnou záležitosťou pre každého turistu. Siófok - hlavné mesto Balatonu - je jedným z najpopulárnejších cestovateľských cieľov domácich aj zahraničných turistov, za čo vďačí nielen svojej výhodnej polohe, ale aj poskytovaným službám na mimoriadne vysokej úrovni.

V poslednom období nastal významný rozmach vo výstavbe nových hotelových zariadení, aj preto sa pravidelne stáva, že ak si cestovaniachtivý turista klikne na ponuky ubytovania v Siófoku, objaví sa mu nepreberné množstvo lákavých ponúk.

Medzi najlepšie hodnotenými hotelmi sa nachádza aj Renegade Sport Hotel postavený okolo roku 2000. Hotel s 26-imi izbami sa nachádza v centre mesta, na Petófiho promenáde, vzdialený od Balatonu len 50 metrov. Napriek tomu, že je hotel situovaný priamo v centre mesta, nemožno mu uprieť rodinný charakter a je určite dobrou voľbou aj pre milovníkov pokoja ako aj pre zábavychtivých hostí.

Obzvlášť významným miestom je aj prístav v meste Siófok, odkiaľ denne vypláva a denne zakotví väčšina výletných lodí. Pýši sa tiež pomníkom, ktorý bol postavený k 100-ému, k 125-emu a 150-emu jubileu zahájenia paroplavby. Históriu plavebníctva na Balatone tiež verne zachytáva meteorologické observatórium: denne sa práve z tohto miesta vydávajú výstrahy pred búrkovou činnosťou na Balatone.