Siófok a história jeho hotelov


V druhej polovici XIX. storočia sa kúpeľné mesto Siófok začalo prudko vyvíjať, s čím úzko súviselo aj oživenie cestovného ruchu. Začali sa budovať prvé hotely, ktoré dnes tvoria základ ponuky ubytovacích služieb.

Keď sa v roku 1810 začalo s úpravami rieky Sió, pri čistení jej koryta sa podarilo získať viac ako tisíc akrov pôdy. Tento fakt neskôr, približne o 70 rokov, významne ovplyvnil budovanie kúpeľného mesta ako aj výstavbu prvých hotelov v Siófoku. Popri tom sa podarilo dostavať aj novú drevenú hrádzu na rieke Sió, ktorá mala za úlohu regulovať hladinu vody. Neskôr, v roku 1893, bola nahradená železnou konštrukciou. V roku 1863 bola v meste vybudovaná železničná stanica, v nasledujúcom roku pribudol prístav a aj vďaka týmto dopravným možnostiam nenechal na seba dlho čakať ani rozmach cestovného ruchu.

V roku 1866 uzatvoril istý Ignác Végh s vesprémskou kapitulou kúpeľnú nájomnú zmluvu na 12 rokov na prevádzkovanie kúpeľa pod názvom „Balatontavi Fürdő Siófok”, ktorú po jej vypršaní predĺžili na ďalších 12 rokov.
V roku 1878 bol do užívania odovzdaný kúpeľný dom s názvom „Magyar Tenger” so salónikom pre sto osôb, vyhliadkovou izbou a osemdesiatimi kúpeľnými kójami. Cestovný ruch neustále vzrastal, aj preto sa začalo v roku 1885 s delením okolitých parciel, čo neskôr viedlo k budovaniu dnešného kúpeľného mesta. Jedna za druhou začali vyrastať aj vily, ktoré tiež významne pomohli rozvoju turizmu. Ich prvými majiteľmi boli maliari a umelci fascinovaní okolitou prírodou - Than Mór, Vágó Pál, Feledi (Flesch Tivadar), Tölgyessy Arthur. V roku 1889 novozaložená organizácia Balatoni Gőzhajózási Részvénytársaság spustila na vodu svoju prvú výletnú loď nazvanú Kelén, neskôr ju nasledovala loď s menom Helka.

Definitívny koncept kúpeľného mesta Siófok bol dobudovaný v roku 1891, kedy získala právo na prevádzkovanie kúpeľov skúpením 60-ich akrov pôdy spoločnosť Siófok Balatonfürdő Rt., a začala tak písať históriu budovania hotelov v Siófoku. Tie čoskoro nato otvorili svoje brány – hotely Sió, Hullám a Központi Szálló - nasledovala ich ďalšia výstavba väčších či menších hotelov. Niektoré z nich boli počas vojny poškodené alebo zničené. Neskôr bola časť z nich využívaná na podnikové rekreácie, aj preto zostali dodnes bez potrebnej rekonštrukcie. V 60-tych rokov sa v meste podarilo dobudovať reťazec moderných hotelov, aj vďaka ktorým mesto prekvitalo. V súčasnosti strávia hostia približne milión nocí ročne v takmer 30-ich tisícoch ubytovacích zariadení. V posledných rokoch zaznamenali hotely v Siófoku výrazný rozmach. V spleti vysoko kvalitných troj- a štvorhviezdičkových hotelov nájdete aj Renegade Sport Hotel. Situovaný priamo v centre mesta na Petőfiho promenáde a vzdialený od pláže len 50 metrov ponúka ubytovanie v 26-ich klimatizovaných izbách so sprchou. Rodinnú atmosféru hotela podporuje aj vlastný vonkajší bazén. Je však ideálny aj pre milovníkov aktívneho oddychu: okrem oddychu na verejnej pláži je tu dostatok ďalších možností trávenia voľného času - množstvo zábavných podnikov a organizovaných podujatí.